หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 3 เม.ย. 2564 08.30
-
2 002 การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 3 เม.ย. 2564 08.30
-
3 003 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.6/1 3 เม.ย. 2564 08.30
-
4 004 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.6/2 3 เม.ย. 2564 08.30
-
5 005 การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 3 เม.ย. 2564 08.30
-
6 006 การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 3 เม.ย. 2564 08.30
-
7 066 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 3 เม.ย. 2564 12.30
-
8 067 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 3 เม.ย. 2564 12.30
-


สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗
เลขที่ ๔๔๑ วัดศรีนวล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๒๘๕๘๘ เว็บไซต์ : www.debseven.org
Copyright © 2012-2014 All right reserved.