หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 015 วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 3 เม.ย. 2564 08.30
-
2 016 วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 3 เม.ย. 2564 08.30
-
3 017 วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 3 เม.ย. 2564 08.30
-
4 020 ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 3 เม.ย. 2564 12.30
-
5 021 ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 3 เม.ย. 2564 12.30
-
6 022 ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา 3 เม.ย. 2564 12.30
-
7 023 ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา 3 เม.ย. 2564 12.30
-
8 058 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ เวทีใต้โดม 3 เม.ย. 2564 08.30
-
9 059 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ เวทีใต้โดม 3 เม.ย. 2564 08.30
-


สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗
เลขที่ ๔๔๑ วัดศรีนวล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๒๘๕๘๘ เว็บไซต์ : www.debseven.org
Copyright © 2012-2014 All right reserved.