หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2564
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ณ บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 25 - 26 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2564

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 073 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ลานว่างด้านข้าง หอประชุมใหญ่ ฝั่งขวามือ ห้อง ด้านข้างหอประชุมใหญ่ 25 ธ.ค. 2564 08.30 น. - 11.30 น.
-
2 026 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น 6 ห้อง สนามเเบตมินตัน สนามที่ 1 25 ธ.ค. 2564 08.30 น. - 11.30 น.
-
3 027 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น 6 ห้อง สนามเเบตมินตัน สนามที่ 2 25 ธ.ค. 2564 08.30 น. - 11.30 น.
-
4 052 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ลานว่างด้านข้าง หอประชุมใหญ่ ฝั่งขวามือ ห้อง ด้านข้างหอประชุมใหญ่ 25 ธ.ค. 2564 08.30 น. - 11.30 น.
-
5 028 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง 304 25 ธ.ค. 2564 13.00 น. - 14.00 น.
-
6 029 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น 3 ห้อง ห้องเรียนปริญญาเอก ชั้นปีที่ 1 25 ธ.ค. 2564 09.30 น. - 10.30 น.
-


สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7
เลขที่ 441 วัดศรีนวล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์/โทรสาร 043-228588 เว็บไซต์ : www.debseven.org
Copyright © 2012-2014 All right reserved.