หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 073 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา 3 เม.ย. 2564 08.30
-
2 026 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 3 เม.ย. 2564 08.30
-
3 027 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้อง E 3 เม.ย. 2564 08.30
-
4 052 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ โรงอาหาร 3 เม.ย. 2564 08.30
-
5 028 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 3 เม.ย. 2564 12.30
-
6 029 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 3 เม.ย. 2564 12.30
-


สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗
เลขที่ ๔๔๑ วัดศรีนวล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๒๘๕๘๘ เว็บไซต์ : www.debseven.org
Copyright © 2012-2014 All right reserved.