หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 072 การแข่งขันการทำหนังสั้น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 เม.ย. 2564 08.30
-
2 030 การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ประดิษฐาน 3 เม.ย. 2564 08.30
-
3 050 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
-
ไม่มีการแข่งขัน
4 051 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
-
ไม่มีการแข่งขัน
5 032 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 3 เม.ย. 2564 12.30
-
6 033 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ม.1 3 เม.ย. 2564 12.30
-


สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗
เลขที่ ๔๔๑ วัดศรีนวล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๒๘๕๘๘ เว็บไซต์ : www.debseven.org
Copyright © 2012-2014 All right reserved.