หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 034 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ เวทีใต้โดม 3 เม.ย. 2564 08.30
-
2 035 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ เวทีใต้โดม 3 เม.ย. 2564 08.30
-
3 036 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ม.2 3 เม.ย. 2564 12.30
-
4 037 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ม.3 3 เม.ย. 2564 12.30
-
5 038 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา 3 เม.ย. 2564 12.30
-
6 039 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา 3 เม.ย. 2564 12.30
-


สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗
เลขที่ ๔๔๑ วัดศรีนวล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๒๘๕๘๘ เว็บไซต์ : www.debseven.org
Copyright © 2012-2014 All right reserved.