หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 จังหวัดขอนแก่น

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 44 11 28.21% 7 17.95% 2 5.13% 19 48.72% 39
2 โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส 26 11 50% 3 13.64% 2 9.09% 6 27.27% 22
3 โรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา 37 8 30.77% 3 11.54% 2 7.69% 13 50% 26
4 โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร 26 8 36.36% 0 0% 4 18.18% 10 45.45% 22
5 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยา 32 7 25% 4 14.29% 1 3.57% 16 57.14% 28
6 โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา 30 7 30.43% 2 8.7% 3 13.04% 11 47.83% 23
7 โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา 19 7 36.84% 2 10.53% 2 10.53% 8 42.11% 19
8 โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดโพนชัย 29 7 29.17% 1 4.17% 4 16.67% 12 50% 24
9 โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา 25 5 21.74% 4 17.39% 1 4.35% 13 56.52% 23
10 โรงเรียนศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา 18 5 31.25% 2 12.5% 1 6.25% 8 50% 16
11 โรงเรียนตราชูพิทยาคม 15 4 28.57% 1 7.14% 1 7.14% 8 57.14% 14
12 โรงเรียนวัดขามชุมวิทยาสรรพ์ 13 4 30.77% 1 7.69% 1 7.69% 7 53.85% 13
13 โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม 34 3 11.11% 5 18.52% 6 22.22% 13 48.15% 27
14 โรงเรียนวัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา 17 3 23.08% 2 15.38% 0 0% 8 61.54% 13
15 โรงเรียนมิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ 16 3 18.75% 0 0% 2 12.5% 11 68.75% 16
16 โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 15 2 14.29% 3 21.43% 2 14.29% 7 50% 14
17 โรงเรียนจันทวิทยาคม 25 2 9.09% 2 9.09% 1 4.55% 17 77.27% 22
18 โรงเรียนวัดสันติวนาราม 16 2 15.38% 0 0% 2 15.38% 9 69.23% 13
19 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 20 1 6.25% 3 18.75% 1 6.25% 11 68.75% 16
20 โรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง 14 1 7.69% 2 15.38% 1 7.69% 9 69.23% 13
21 โรงเรียนวัดบูรพารามวิทยาสรรค์ 16 1 7.69% 1 7.69% 3 23.08% 8 61.54% 13
22 โรงเรียนวัดศรีภูกระดึง 15 1 8.33% 1 8.33% 2 16.67% 8 66.67% 12
23 โรงเรียนนพคุณวิทยา 9 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 4 57.14% 7
24 โรงเรียนวัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ 19 1 6.25% 0 0% 2 12.5% 13 81.25% 16
25 โรงเรียนวัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา 21 1 5.88% 0 0% 0 0% 16 94.12% 17
26 โรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา 23 0 0% 2 15.38% 2 15.38% 9 69.23% 13
27 โรงเรียนปริยัติธรรมปุญยสารโสภิตวิทยา 12 0 0% 1 10% 0 0% 9 90% 10
28 โรงเรียนวัดเเจ้งสว่างนอก 25 0 0% 0 0% 2 12.5% 14 87.5% 16
29 โรงเรียนวัดจันทรประสิทธิ์ 19 0 0% 0 0% 1 6.67% 14 93.33% 15
30 โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญวัดโพธิ์กลาง 15 0 0% 0 0% 1 7.69% 12 92.31% 13
31 โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา 11 0 0% 0 0% 1 9.09% 10 90.91% 11
32 โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองวิทยา 12 0 0% 0 0% 1 14.29% 6 85.71% 7
33 โรงเรียนวัดท่ากระบือวิทยาสรรค์ 11 0 0% 0 0% 1 16.67% 5 83.33% 6
34 โรงเรียนวัดวังสะพุงพัฒนาราม 14 0 0% 0 0% 0 0% 11 100% 11
35 โรงเรียนวัดศรีภูเรือ 7 0 0% 0 0% 0 0% 7 100% 7
36 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณวนารามวิทยา 7 0 0% 0 0% 0 0% 7 100% 7
37 โรงเรียนสารคุณวิทยา 12 0 0% 0 0% 0 0% 5 100% 5
38 โรงเรียนมัธยมวัดโพธิ์ชัยศึกษา 6 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 4
39 โรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม 5 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
40 โรงเรียนวัดท่าน้ำพอง 3 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
41 โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
42 โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา 11 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
43 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ชัยสมสะอาด 11 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
44 โรงเรียนโกวิทวิทยา 8 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7
เลขที่ 441 วัดศรีนวล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์/โทรสาร 043-228588 เว็บไซต์ : www.debseven.org
Copyright © 2012-2014 All right reserved.