หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 001 1.100 การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
2 002 1.100 การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
3 003 1.200 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
4 004 1.200 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
5 005 1.300 การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
6 006 1.300 การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
7 066 1.500 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
8 067 1.500 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7
เลขที่ 441 วัดศรีนวล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์/โทรสาร 043-228588 เว็บไซต์ : www.debseven.org
Copyright © 2012-2014 All right reserved.