หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 015 4.100 วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
2 016 4.200 วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
3 017 4.300 วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
4 020 4.500 ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
5 021 4.500 ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
6 022 4.600 ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
7 023 4.600 ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
8 058 4.700 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
9 059 4.700 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7
เลขที่ 441 วัดศรีนวล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์/โทรสาร 043-228588 เว็บไซต์ : www.debseven.org
Copyright © 2012-2014 All right reserved.