หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 034 8.100 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
2 035 8.100 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
3 036 8.200 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
4 037 8.200 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
5 038 8.300 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
6 039 8.300 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7
เลขที่ 441 วัดศรีนวล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์/โทรสาร 043-228588 เว็บไซต์ : www.debseven.org
Copyright © 2012-2014 All right reserved.