หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 015 4.100 วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 23
2 016 4.200 วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 14
3 017 4.300 วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
4 020 4.500 ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 40
5 021 4.500 ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 19
6 022 4.600 ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 32
7 023 4.600 ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 16
8 058 4.700 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 10
9 059 4.700 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7
เลขที่ 441 วัดศรีนวล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์/โทรสาร 043-228588 เว็บไซต์ : www.debseven.org
Copyright © 2012-2014 All right reserved.