หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 073 6.000 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 8
2 026 6.100 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 24
3 027 6.200 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 9
4 052 6.300 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 5
5 028 6.400 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 37
6 029 6.400 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 18

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7
เลขที่ 441 วัดศรีนวล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์/โทรสาร 043-228588 เว็บไซต์ : www.debseven.org
Copyright © 2012-2014 All right reserved.