หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 072 1.000 การแข่งขันการทำหนังสั้น ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 2 คน/ครู 1 คน 4
2 076 2.000 การเเข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ (ดอกไม้ใบตอง) ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 1 คน 5
3 077 3.000 การเเข่งขันแกะสลักผักเเละผลไม้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 1 คน 1
4 030 4.000 การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ม.1-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 2
5 032 5.000 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 35
6 033 6.000 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 20

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7
เลขที่ 441 วัดศรีนวล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์/โทรสาร 043-228588 เว็บไซต์ : www.debseven.org
Copyright © 2012-2014 All right reserved.