หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 009 2.100 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 33
2 010 2.100 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 19

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7
เลขที่ 441 วัดศรีนวล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์/โทรสาร 043-228588 เว็บไซต์ : www.debseven.org
Copyright © 2012-2014 All right reserved.