หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 078 1.000 การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 0
2 079 2.000 การเเข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 2
3 080 3.000 การเเข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 17
4 081 4.000 การเเข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 12

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7
เลขที่ 441 วัดศรีนวล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์/โทรสาร 043-228588 เว็บไซต์ : www.debseven.org
Copyright © 2012-2014 All right reserved.