หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 011 3.100 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 3
2 012 3.200 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 2
3 013 3.400 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 38
4 014 3.400 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 16
5 070 5.000 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 2
6 071 6.000 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 1
7 074 7.000 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 0
8 075 8.000 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 0

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7
เลขที่ 441 วัดศรีนวล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์/โทรสาร 043-228588 เว็บไซต์ : www.debseven.org
Copyright © 2012-2014 All right reserved.