สรุปเหรียญรางวัล สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 จังหวัดขอนแก่น
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ประภัสสรวิทยา 11 7 2 19 20
2 พิศาลรัญญาวาส 11 3 2 6 16
3 วัดหนองเเวงวิทยา 8 3 2 13 13
4 ปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร 8 0 4 10 12
5 ศรีจันทร์วิทยา 7 4 1 16 12
6 วิเวกธรรมประสิทธิวิทยา 7 2 3 11 12
7 วัดตาลเรียงวิทยา 7 2 2 8 11
8 พระปริยัติสามัญวัดโพนชัย 7 1 4 12 12
9 วัดศรีสระแก้ววิทยา 5 4 1 13 10
10 ศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา 5 2 1 8 8
11 ตราชูพิทยาคม 4 1 1 8 6
12 วัดขามชุมวิทยาสรรพ์ 4 1 1 7 6
13 วัดศรีวิชัยวนาราม 3 5 6 13 14
14 วัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา 3 2 0 8 5
15 มิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ 3 0 2 11 5
16 ร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 2 3 2 7 7
17 จันทวิทยาคม 2 2 1 17 5
18 วัดสันติวนาราม 2 0 2 9 4
19 สุวรรณารามวิทยา 1 3 1 11 5
20 วัดธาตุกุดกว้าง 1 2 1 9 4
21 วัดบูรพารามวิทยาสรรค์ 1 1 3 8 5
22 วัดศรีภูกระดึง 1 1 2 8 4
23 นพคุณวิทยา 1 1 1 4 3
24 วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ 1 0 2 13 3
25 วัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา 1 0 0 16 1
26 ธรรมนิเทศก์วิทยา 0 2 2 9 4
27 ปริยัติธรรมปุญยสารโสภิตวิทยา 0 1 0 9 1
28 วัดเเจ้งสว่างนอก 0 0 2 14 2
29 วัดจันทรประสิทธิ์ 0 0 1 14 1
30 พระปริยัติธรรม เเผนกสามัญวัดโพธิ์กลาง 0 0 1 12 1
31 วัดศิริบุญธรรมวิทยา 0 0 1 10 1
32 วัดศรีบุญเรืองวิทยา 0 0 1 6 1
33 วัดท่ากระบือวิทยาสรรค์ 0 0 1 5 1
34 วัดวังสะพุงพัฒนาราม 0 0 0 11 0
35 วัดศรีภูเรือ 0 0 0 7 0
36 วัดศรีสุวรรณวนารามวิทยา 0 0 0 7 0
37 สารคุณวิทยา 0 0 0 5 0
38 มัธยมวัดโพธิ์ชัยศึกษา 0 0 0 4 0
39 วัดประชาพัฒนาราม 0 0 0 2 0
40 วัดท่าน้ำพอง 0 0 0 2 0
41 วัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 0 0 0 1 0
42 ดอนธาตุนรงค์วิทยา 0 0 0 0 0
43 พระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ชัยสมสะอาด 0 0 0 0 0
44 โกวิทวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 106 53 56 383 598