สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 จังหวัดขอนแก่น
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ประภัสสรวิทยา 7 4 6 17 11 7 2 19 20
2 พิศาลรัญญาวาส 6 2 3 11 11 3 2 6 16
3 ศรีจันทร์วิทยา 6 2 1 9 7 4 1 16 12
4 วัดหนองเเวงวิทยา 5 4 2 11 8 3 2 13 13
5 ปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร 5 1 4 10 8 0 4 10 12
6 พระปริยัติสามัญวัดโพนชัย 3 3 0 6 7 1 4 12 12
7 วัดตาลเรียงวิทยา 2 5 1 8 7 2 2 8 11
8 วิเวกธรรมประสิทธิวิทยา 2 2 1 5 7 2 3 11 12
9 วัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา 2 2 1 5 3 2 0 8 5
10 วัดขามชุมวิทยาสรรพ์ 2 0 1 3 4 1 1 7 6
11 วัดศรีวิชัยวนาราม 1 3 4 8 3 5 6 13 14
12 ศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา 1 2 2 5 5 2 1 8 8
13 วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ 1 2 0 3 1 0 2 13 3
14 สุวรรณารามวิทยา 1 1 1 3 1 3 1 11 5
15 วัดเเจ้งสว่างนอก 1 1 0 2 0 0 2 14 2
16 นพคุณวิทยา 1 0 1 2 1 1 1 4 3
17 พระปริยัติธรรม เเผนกสามัญวัดโพธิ์กลาง 1 0 0 1 0 0 1 12 1
18 สารคุณวิทยา 1 0 0 1 0 0 0 5 0
19 วัดศรีสระแก้ววิทยา 0 3 3 6 5 4 1 13 10
20 ร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 0 2 1 3 2 3 2 7 7
21 วัดท่ากระบือวิทยาสรรค์ 0 2 0 2 0 0 1 5 1
22 มิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ 0 1 1 2 3 0 2 11 5
23 จันทวิทยาคม 0 1 1 2 2 2 1 17 5
24 วัดศรีภูกระดึง 0 1 1 2 1 1 2 8 4
25 ธรรมนิเทศก์วิทยา 0 1 1 2 0 2 2 9 4
26 ตราชูพิทยาคม 0 1 0 1 4 1 1 8 6
27 วัดจันทรประสิทธิ์ 0 1 0 1 0 0 1 14 1
28 วัดสันติวนาราม 0 0 2 2 2 0 2 9 4
29 ปริยัติธรรมปุญยสารโสภิตวิทยา 0 0 2 2 0 1 0 9 1
30 วัดบูรพารามวิทยาสรรค์ 0 0 1 1 1 1 3 8 5
31 วัดวังสะพุงพัฒนาราม 0 0 1 1 0 0 0 11 0
32 วัดธาตุกุดกว้าง 0 0 0 0 1 2 1 9 4
33 วัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 16 1
34 วัดศิริบุญธรรมวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 10 1
35 วัดศรีบุญเรืองวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 6 1
36 วัดศรีภูเรือ 0 0 0 0 0 0 0 7 0
37 วัดศรีสุวรรณวนารามวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 7 0
38 มัธยมวัดโพธิ์ชัยศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 4 0
39 วัดประชาพัฒนาราม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
40 วัดท่าน้ำพอง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
41 วัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
42 ดอนธาตุนรงค์วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 พระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ชัยสมสะอาด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 โกวิทวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 48 47 42 137 106 53 56 383 215