วิทยาศาสตร์
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระปริยัติธรรม เเผนกสามัญวัดโพธิ์กลาง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 38 เข้าร่วม ชนะเลิศ
2 พระปริยัติสามัญวัดโพนชัย สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 37 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปริยัติธรรมปุญยสารโสภิตวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 34 เข้าร่วม 4
5 ศรีจันทร์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 32 เข้าร่วม 5
6 จันทวิทยาคม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 30 เข้าร่วม 6
7 ประภัสสรวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 28 เข้าร่วม 7
8 วัดวังสะพุงพัฒนาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 28 เข้าร่วม 7
9 วัดศรีสระแก้ววิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 28 เข้าร่วม 7
10 วัดสันติวนาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 26 เข้าร่วม 10
11 วัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 18 เข้าร่วม 11
12 วัดศรีวิชัยวนาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 18 เข้าร่วม 11
13 วัดหนองเเวงวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 18 เข้าร่วม 11
14 วัดจันทรประสิทธิ์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 14 เข้าร่วม 14
15 ธรรมนิเทศก์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -
16 วัดเเจ้งสว่างนอก สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 63 ทองแดง ชนะเลิศ
2 วัดตาลเรียงวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นพคุณวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระปริยัติธรรม เเผนกสามัญวัดโพธิ์กลาง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 54 ชมเชย 4
5 วัดหนองเเวงวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 54 ชมเชย 4
6 จันทวิทยาคม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 50 ชมเชย 6
7 วัดจันทรประสิทธิ์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 50 ชมเชย 6
8 วัดศรีภูเรือ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 48 เข้าร่วม 8
9 พระปริยัติสามัญวัดโพนชัย สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 46 เข้าร่วม 9
10 วัดศิริบุญธรรมวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 46 เข้าร่วม 9
11 ศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 46 เข้าร่วม 9
12 วัดศรีสุวรรณวนารามวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 42 เข้าร่วม 12
13 วิเวกธรรมประสิทธิวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 42 เข้าร่วม 12
14 พิศาลรัญญาวาส สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 40 เข้าร่วม 14
15 ร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 40 เข้าร่วม 14
16 ศรีจันทร์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 40 เข้าร่วม 14
17 วัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 38 เข้าร่วม 17
18 วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 36 เข้าร่วม 18
19 วัดวังสะพุงพัฒนาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 36 เข้าร่วม 18
20 วัดเเจ้งสว่างนอก สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 36 เข้าร่วม 18
21 วัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 34 เข้าร่วม 21
22 วัดบูรพารามวิทยาสรรค์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 34 เข้าร่วม 21
23 สุวรรณารามวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 34 เข้าร่วม 21
24 ประภัสสรวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 32 เข้าร่วม 24
25 วัดท่าน้ำพอง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 30 เข้าร่วม 25
26 วัดธาตุกุดกว้าง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 30 เข้าร่วม 25
27 วัดศรีภูกระดึง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 30 เข้าร่วม 25
28 ตราชูพิทยาคม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 26 เข้าร่วม 28
29 มิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 26 เข้าร่วม 28
30 ปริยัติธรรมปุญยสารโสภิตวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 24 เข้าร่วม 30
31 ดอนธาตุนรงค์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -
32 ธรรมนิเทศก์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -
33 พระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ชัยสมสะอาด สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -
34 วัดท่ากระบือวิทยาสรรค์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -
35 วัดศรีบุญเรืองวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -
36 วัดศรีวิชัยวนาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -
37 โกวิทวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การเเข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหนองเเวงวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 50 ชมเชย ชนะเลิศ
2 วัดศรีวิชัยวนาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประภัสสรวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีจันทร์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 34 เข้าร่วม 4
5 จันทวิทยาคม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 32 เข้าร่วม 5
6 ธรรมนิเทศก์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 32 เข้าร่วม 5
7 ปริยัติธรรมปุญยสารโสภิตวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 32 เข้าร่วม 5
8 วัดขามชุมวิทยาสรรพ์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 32 เข้าร่วม 5
9 วัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 28 เข้าร่วม 9
10 วัดศรีสระแก้ววิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 24 เข้าร่วม 10
11 ปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 22 เข้าร่วม 11
12 วัดเเจ้งสว่างนอก สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การเเข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พิศาลรัญญาวาส สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 52 ชมเชย ชนะเลิศ
2 วัดเเจ้งสว่างนอก สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 51 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ธรรมนิเทศก์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 50 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 48 เข้าร่วม 4
5 พระปริยัติสามัญวัดโพนชัย สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 44 เข้าร่วม 5
6 ประภัสสรวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 42 เข้าร่วม 6
7 วัดหนองเเวงวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 42 เข้าร่วม 6
8 วัดตาลเรียงวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 40 เข้าร่วม 8
9 วัดศรีสระแก้ววิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 38 เข้าร่วม 9
10 มิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 34 เข้าร่วม 10
11 ปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 22 เข้าร่วม 11
12 จันทวิทยาคม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 20 เข้าร่วม 12
13 วัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 20 เข้าร่วม 12
14 วัดศรีวิชัยวนาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 20 เข้าร่วม 12
15 ศรีจันทร์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 14 เข้าร่วม 15
16 ดอนธาตุนรงค์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -
17 พระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ชัยสมสะอาด สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การเเข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระปริยัติสามัญวัดโพนชัย สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 79 เงิน ชนะเลิศ
2 ประภัสสรวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดขามชุมวิทยาสรรพ์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 80 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหนองเเวงวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีจันทร์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พิศาลรัญญาวาส สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 66 ทองแดง 4
5 ร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 62 ทองแดง 5
6 พระปริยัติสามัญวัดโพนชัย สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 60 ทองแดง 6
7 ประภัสสรวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 58 ชมเชย 7
8 ปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 56 ชมเชย 8
9 วิเวกธรรมประสิทธิวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 52 ชมเชย 9
10 พระปริยัติธรรม เเผนกสามัญวัดโพธิ์กลาง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 48 เข้าร่วม 10
11 วัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 44 เข้าร่วม 11
12 วัดศรีวิชัยวนาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 34 เข้าร่วม 12
13 สารคุณวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 32 เข้าร่วม 13
14 วัดบูรพารามวิทยาสรรค์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 24 เข้าร่วม 14
15 วัดศรีสระแก้ววิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 24 เข้าร่วม 14
16 วัดสันติวนาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 24 เข้าร่วม 14
17 วัดเเจ้งสว่างนอก สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 24 เข้าร่วม 14
18 วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 18 เข้าร่วม 18
19 วัดวังสะพุงพัฒนาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 16 เข้าร่วม 19
20 จันทวิทยาคม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 14 เข้าร่วม 20

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดตาลเรียงวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ตราชูพิทยาคม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดศรีภูกระดึง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ประภัสสรวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 64 ทองแดง 4
5 วิเวกธรรมประสิทธิวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 62 ทองแดง 5
6 ปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 46 เข้าร่วม 6
7 วัดสันติวนาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 36 เข้าร่วม 7
8 สุวรรณารามวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 36 เข้าร่วม 7
9 พระปริยัติสามัญวัดโพนชัย สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 34 เข้าร่วม 9
10 มิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 34 เข้าร่วม 9
11 ศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 34 เข้าร่วม 9
12 พระปริยัติธรรม เเผนกสามัญวัดโพธิ์กลาง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 32 เข้าร่วม 12
13 วัดศิริบุญธรรมวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 32 เข้าร่วม 12
14 วัดท่ากระบือวิทยาสรรค์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 30 เข้าร่วม 14
15 วัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 28 เข้าร่วม 15
16 วัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 28 เข้าร่วม 15
17 วัดธาตุกุดกว้าง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 26 เข้าร่วม 17
18 วัดวังสะพุงพัฒนาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 24 เข้าร่วม 18
19 วัดศรีบุญเรืองวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 24 เข้าร่วม 18
20 วัดหนองเเวงวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 24 เข้าร่วม 18
21 ศรีจันทร์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 24 เข้าร่วม 18
22 วัดเเจ้งสว่างนอก สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 22 เข้าร่วม 22
23 จันทวิทยาคม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 16 เข้าร่วม 23
24 ดอนธาตุนรงค์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -
25 ธรรมนิเทศก์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -
26 พระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ชัยสมสะอาด สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -
27 วัดศรีวิชัยวนาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -
28 สารคุณวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วิเวกธรรมประสิทธิวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 66 ทองแดง ชนะเลิศ
2 วัดหนองเเวงวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 54 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จันทวิทยาคม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 44 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ธรรมนิเทศก์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 40 เข้าร่วม 4
5 วัดสันติวนาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 40 เข้าร่วม 4
6 ประภัสสรวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 36 เข้าร่วม 6
7 วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 26 เข้าร่วม 7
8 วัดศรีวิชัยวนาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 26 เข้าร่วม 7
9 วัดศรีสระแก้ววิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 26 เข้าร่วม 7
10 วัดบูรพารามวิทยาสรรค์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 22 เข้าร่วม 10
11 ศรีจันทร์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 22 เข้าร่วม 10
12 วัดจันทรประสิทธิ์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -
13 วัดเเจ้งสว่างนอก สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดตาลเรียงวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 84 ทอง ชนะเลิศ
2 ร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดศรีวิชัยวนาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 44 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 จันทวิทยาคม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 42 เข้าร่วม 4
5 วัดศรีภูกระดึง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 40 เข้าร่วม 5
6 ธรรมนิเทศก์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 36 เข้าร่วม 6
7 วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 34 เข้าร่วม 7
8 วัดหนองเเวงวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 34 เข้าร่วม 7
9 วัดเเจ้งสว่างนอก สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 34 เข้าร่วม 7
10 ตราชูพิทยาคม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 30 เข้าร่วม 10
11 วัดท่ากระบือวิทยาสรรค์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 28 เข้าร่วม 11
12 วัดศิริบุญธรรมวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 28 เข้าร่วม 11
13 วัดสันติวนาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 28 เข้าร่วม 11
14 วัดธาตุกุดกว้าง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 26 เข้าร่วม 14
15 วัดศรีบุญเรืองวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 24 เข้าร่วม 15
16 ศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 22 เข้าร่วม 16
17 สุวรรณารามวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 22 เข้าร่วม 16
18 ประภัสสรวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 18 เข้าร่วม 18
19 มิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 18 เข้าร่วม 18
20 ปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 16 เข้าร่วม 20
21 ศรีจันทร์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 16 เข้าร่วม 20
22 ดอนธาตุนรงค์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -
23 พระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ชัยสมสะอาด สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหนองเเวงวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 86.50 ทอง ชนะเลิศ
2 พิศาลรัญญาวาส สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดตาลเรียงวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสันติวนาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดขามชุมวิทยาสรรพ์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 85.50 ทอง 4
5 ตราชูพิทยาคม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 80 ทอง 5
6 วัดบูรพารามวิทยาสรรค์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 72.50 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหนองเเวงวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ธรรมนิเทศก์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 58 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสันติวนาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 54 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบูรพารามวิทยาสรรค์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 52 ชมเชย 4
5 ศรีจันทร์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 52 ชมเชย 4
6 จันทวิทยาคม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 50 ชมเชย 6
7 พระปริยัติสามัญวัดโพนชัย สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 48 เข้าร่วม 7
8 วัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 48 เข้าร่วม 7
9 พระปริยัติธรรม เเผนกสามัญวัดโพธิ์กลาง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 46 เข้าร่วม 9
10 วัดวังสะพุงพัฒนาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 44 เข้าร่วม 10
11 วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 42 เข้าร่วม 11
12 ประภัสสรวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 40 เข้าร่วม 12
13 วัดจันทรประสิทธิ์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 38 เข้าร่วม 13
14 ปริยัติธรรมปุญยสารโสภิตวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 34 เข้าร่วม 14
15 วัดเเจ้งสว่างนอก สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 34 เข้าร่วม 14
16 วิเวกธรรมประสิทธิวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 34 เข้าร่วม 14
17 วัดศรีวิชัยวนาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 32 เข้าร่วม 17
18 วัดศรีสระแก้ววิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 30 เข้าร่วม 18
19 มัธยมวัดโพธิ์ชัยศึกษา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -
20 วัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีจันทร์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 98 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดตาลเรียงวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหนองเเวงวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 66 ทองแดง 4
5 ธรรมนิเทศก์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 64 ทองแดง 5
6 ศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 64 ทองแดง 5
7 วัดศรีวิชัยวนาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 60 ทองแดง 7
8 ปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 58 ชมเชย 8
9 พระปริยัติธรรม เเผนกสามัญวัดโพธิ์กลาง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 54 ชมเชย 9
10 พระปริยัติสามัญวัดโพนชัย สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 54 ชมเชย 9
11 วัดท่ากระบือวิทยาสรรค์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 52 ชมเชย 11
12 วัดธาตุกุดกว้าง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 52 ชมเชย 11
13 วัดเเจ้งสว่างนอก สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 52 ชมเชย 11
14 วิเวกธรรมประสิทธิวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 52 ชมเชย 11
15 พิศาลรัญญาวาส สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 50 ชมเชย 15
16 วัดบูรพารามวิทยาสรรค์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 46 เข้าร่วม 16
17 วัดขามชุมวิทยาสรรพ์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 44 เข้าร่วม 17
18 วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 44 เข้าร่วม 17
19 มิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 42 เข้าร่วม 19
20 วัดศรีบุญเรืองวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 42 เข้าร่วม 19
21 ตราชูพิทยาคม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 40 เข้าร่วม 21
22 วัดศิริบุญธรรมวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 38 เข้าร่วม 22
23 ประภัสสรวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 30 เข้าร่วม 23
24 วัดศรีภูเรือ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 30 เข้าร่วม 23
25 จันทวิทยาคม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 28 เข้าร่วม 25
26 วัดจันทรประสิทธิ์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 26 เข้าร่วม 26
27 วัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 24 เข้าร่วม 27
28 วัดศรีภูกระดึง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 24 เข้าร่วม 27
29 สุวรรณารามวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 24 เข้าร่วม 27
30 วัดศรีสุวรรณวนารามวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 18 เข้าร่วม 30
31 ดอนธาตุนรงค์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -
32 พระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ชัยสมสะอาด สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -
33 มัธยมวัดโพธิ์ชัยศึกษา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -
34 วัดประชาพัฒนาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -
35 โกวิทวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระปริยัติสามัญวัดโพนชัย สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดศรีสระแก้ววิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การเเข่งขันแกะสลักผักเเละผลไม้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประภัสสรวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 91 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การเเข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ (ดอกไม้ใบตอง) ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประภัสสรวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 98.50 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหนองเเวงวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 95.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุวรรณารามวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วิเวกธรรมประสิทธิวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 92.50 ทอง 4
5 พระปริยัติสามัญวัดโพนชัย สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำหนังสั้น ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 92 ทอง ชนะเลิศ
2 สุวรรณารามวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประภัสสรวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -
4 วัดจันทรประสิทธิ์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีจันทร์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 74 เงิน ชนะเลิศ
2 วัดศรีวิชัยวนาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 56 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระปริยัติสามัญวัดโพนชัย สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 50 ชมเชย 4
5 วัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 48 เข้าร่วม 5
6 จันทวิทยาคม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 46 เข้าร่วม 6
7 พระปริยัติธรรม เเผนกสามัญวัดโพธิ์กลาง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 46 เข้าร่วม 6
8 วัดจันทรประสิทธิ์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 46 เข้าร่วม 6
9 วัดหนองเเวงวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 46 เข้าร่วม 6
10 สารคุณวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 40 เข้าร่วม 10
11 ประภัสสรวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 38 เข้าร่วม 11
12 วัดศรีสระแก้ววิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 38 เข้าร่วม 11
13 วัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 34 เข้าร่วม 13
14 วัดเเจ้งสว่างนอก สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 32 เข้าร่วม 14
15 ธรรมนิเทศก์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 28 เข้าร่วม 15
16 ปริยัติธรรมปุญยสารโสภิตวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 26 เข้าร่วม 16
17 ร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 26 เข้าร่วม 16
18 วิเวกธรรมประสิทธิวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 88 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดศรีวิชัยวนาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 58 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 56 ชมเชย 4
5 วัดบูรพารามวิทยาสรรค์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 56 ชมเชย 4
6 วัดเเจ้งสว่างนอก สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 56 ชมเชย 4
7 ศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 50 ชมเชย 7
8 ธรรมนิเทศก์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 48 เข้าร่วม 8
9 วัดธาตุกุดกว้าง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 48 เข้าร่วม 8
10 วิเวกธรรมประสิทธิวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 48 เข้าร่วม 8
11 จันทวิทยาคม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 46 เข้าร่วม 11
12 วัดตาลเรียงวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 46 เข้าร่วม 11
13 ตราชูพิทยาคม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 44 เข้าร่วม 13
14 ประภัสสรวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 40 เข้าร่วม 14
15 วัดศรีสระแก้ววิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 38 เข้าร่วม 15
16 วัดหนองเเวงวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 38 เข้าร่วม 15
17 พระปริยัติสามัญวัดโพนชัย สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 36 เข้าร่วม 17
18 ศรีจันทร์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 36 เข้าร่วม 17
19 พระปริยัติธรรม เเผนกสามัญวัดโพธิ์กลาง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 34 เข้าร่วม 19
20 วัดจันทรประสิทธิ์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 34 เข้าร่วม 19
21 มัธยมวัดโพธิ์ชัยศึกษา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 32 เข้าร่วม 21
22 วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 32 เข้าร่วม 21
23 วัดศรีภูกระดึง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 30 เข้าร่วม 23
24 พิศาลรัญญาวาส สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 28 เข้าร่วม 24
25 วัดศรีสุวรรณวนารามวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 28 เข้าร่วม 24
26 วัดศิริบุญธรรมวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 28 เข้าร่วม 24
27 ร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 26 เข้าร่วม 27
28 สุวรรณารามวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 24 เข้าร่วม 28
29 มิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 22 เข้าร่วม 29
30 วัดท่ากระบือวิทยาสรรค์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 12 เข้าร่วม 30
31 ปริยัติธรรมปุญยสารโสภิตวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 6 เข้าร่วม 31
32 ดอนธาตุนรงค์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -
33 นพคุณวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -
34 พระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ชัยสมสะอาด สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -
35 วัดศรีบุญเรืองวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -
36 สารคุณวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -
37 โกวิทวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดขามชุมวิทยาสรรพ์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีจันทร์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประภัสสรวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดศรีวิชัยวนาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 80 ทอง 4
5 วัดศรีสระแก้ววิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 78 เงิน 5
6 จันทวิทยาคม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 75 เงิน 6
7 พิศาลรัญญาวาส สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 72 เงิน 7
8 ร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 70 เงิน 8
9 วัดสันติวนาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 69 ทองแดง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีจันทร์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 98 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดตาลเรียงวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบูรพารามวิทยาสรรค์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พิศาลรัญญาวาส สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 95 ทอง 4
5 ปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 94 ทอง 5
6 พระปริยัติสามัญวัดโพนชัย สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 93 ทอง 6
7 มิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 92 ทอง 7
8 วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 91 ทอง 8
9 ประภัสสรวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 90 ทอง 9
10 วิเวกธรรมประสิทธิวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 89 ทอง 10
11 วัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 88 ทอง 11
12 จันทวิทยาคม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 87 ทอง 12
13 ตราชูพิทยาคม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 79 เงิน 13
14 ศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 78 เงิน 14
15 ธรรมนิเทศก์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 77 เงิน 15
16 วัดศรีภูกระดึง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 76 เงิน 16
17 วัดธาตุกุดกว้าง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 75 เงิน 17
18 วัดศรีสระแก้ววิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 74 เงิน 18
19 วัดหนองเเวงวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 73 เงิน 19
20 ร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 72 เงิน 20
21 นพคุณวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 71 เงิน 21
22 วัดศรีบุญเรืองวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -
23 วัดสันติวนาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -
24 สุวรรณารามวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประภัสสรวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีจันทร์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดศรีสระแก้ววิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระปริยัติสามัญวัดโพนชัย สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 89 ทอง 4
5 ร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 85 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประภัสสรวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหนองเเวงวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พิศาลรัญญาวาส สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 88 ทอง 4
5 วิเวกธรรมประสิทธิวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 87 ทอง 5
6 พระปริยัติสามัญวัดโพนชัย สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 86 ทอง 6
7 ร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 85 ทอง 7
8 ธรรมนิเทศก์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 80 ทอง ชนะเลิศ
2 จันทวิทยาคม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปริยัติธรรมปุญยสารโสภิตวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พิศาลรัญญาวาส สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 วัดศรีสระแก้ววิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 พระปริยัติธรรม เเผนกสามัญวัดโพธิ์กลาง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 62 ทองแดง 7
8 พระปริยัติสามัญวัดโพนชัย สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 58 ชมเชย 8
9 วัดศรีวิชัยวนาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 58 ชมเชย 8
10 วัดวังสะพุงพัฒนาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 56 ชมเชย 10
11 ประภัสสรวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 54 ชมเชย 11
12 ปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 52 ชมเชย 12
13 วัดจันทรประสิทธิ์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 50 ชมเชย 13
14 วัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 40 เข้าร่วม 14
15 วัดหนองเเวงวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 38 เข้าร่วม 15
16 วัดเเจ้งสว่างนอก สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 38 เข้าร่วม 15
17 ศรีจันทร์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 34 เข้าร่วม 17
18 ธรรมนิเทศก์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 24 เข้าร่วม 18
19 วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -
20 วิเวกธรรมประสิทธิวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 70 เงิน ชนะเลิศ
2 วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบูรพารามวิทยาสรรค์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 62 ทองแดง 4
5 วัดประชาพัฒนาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 58 ชมเชย 5
6 วัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 56 ชมเชย 6
7 วัดท่ากระบือวิทยาสรรค์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 54 ชมเชย 7
8 วัดเเจ้งสว่างนอก สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 54 ชมเชย 7
9 วิเวกธรรมประสิทธิวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 54 ชมเชย 7
10 ตราชูพิทยาคม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 52 ชมเชย 10
11 วัดหนองเเวงวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 52 ชมเชย 10
12 ธรรมนิเทศก์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 48 เข้าร่วม 12
13 มิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 48 เข้าร่วม 12
14 วัดตาลเรียงวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 46 เข้าร่วม 14
15 สุวรรณารามวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 46 เข้าร่วม 14
16 พิศาลรัญญาวาส สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 44 เข้าร่วม 16
17 วัดวังสะพุงพัฒนาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 44 เข้าร่วม 16
18 วัดท่าน้ำพอง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 40 เข้าร่วม 18
19 วัดศรีภูเรือ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 40 เข้าร่วม 18
20 ปริยัติธรรมปุญยสารโสภิตวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 38 เข้าร่วม 20
21 วัดศรีบุญเรืองวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 38 เข้าร่วม 20
22 ศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 38 เข้าร่วม 20
23 จันทวิทยาคม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 36 เข้าร่วม 23
24 ประภัสสรวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 36 เข้าร่วม 23
25 พระปริยัติธรรม เเผนกสามัญวัดโพธิ์กลาง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 36 เข้าร่วม 23
26 วัดศรีภูกระดึง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 36 เข้าร่วม 23
27 นพคุณวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 34 เข้าร่วม 27
28 วัดศรีวิชัยวนาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 34 เข้าร่วม 27
29 ศรีจันทร์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 34 เข้าร่วม 27
30 วัดธาตุกุดกว้าง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 30 เข้าร่วม 30
31 พระปริยัติสามัญวัดโพนชัย สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 28 เข้าร่วม 31
32 วัดขามชุมวิทยาสรรพ์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 28 เข้าร่วม 31
33 วัดศรีสุวรรณวนารามวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 24 เข้าร่วม 33
34 วัดศิริบุญธรรมวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 24 เข้าร่วม 33
35 มัธยมวัดโพธิ์ชัยศึกษา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 22 เข้าร่วม 35
36 วัดจันทรประสิทธิ์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 22 เข้าร่วม 35
37 ดอนธาตุนรงค์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -
38 พระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ชัยสมสะอาด สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -
39 วัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -
40 สารคุณวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -
41 โกวิทวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระปริยัติสามัญวัดโพนชัย สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ประภัสสรวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 82.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดศรีวิชัยวนาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 79.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหนองเเวงวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีจันทร์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 94 ทอง ชนะเลิศ
2 ปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พิศาลรัญญาวาส สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 89.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดตาลเรียงวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 84.50 ทอง 4
5 ตราชูพิทยาคม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 82.50 ทอง 5
6 สุวรรณารามวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 78.50 เงิน 6
7 วัดหนองเเวงวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 76 เงิน 7
8 ประภัสสรวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 74 เงิน 8
9 พระปริยัติสามัญวัดโพนชัย สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -
10 วัดศรีวิชัยวนาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเเจ้งสว่างนอก สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 42 เข้าร่วม ชนะเลิศ
2 วัดจันทรประสิทธิ์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประภัสสรวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 31 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบูรพารามวิทยาสรรค์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 30 เข้าร่วม 4
5 วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 28 เข้าร่วม 5
6 วัดหนองเเวงวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 24 เข้าร่วม 6
7 จันทวิทยาคม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 22 เข้าร่วม 7
8 ปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 22 เข้าร่วม 7
9 วัดศรีวิชัยวนาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 22 เข้าร่วม 7
10 วัดสันติวนาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 22 เข้าร่วม 7
11 วัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 20 เข้าร่วม 11
12 ศรีจันทร์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 20 เข้าร่วม 11
13 สารคุณวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 20 เข้าร่วม 11
14 วิเวกธรรมประสิทธิวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 16 เข้าร่วม 14
15 วัดวังสะพุงพัฒนาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -
16 วัดศรีสระแก้ววิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 29 เข้าร่วม ชนะเลิศ
2 วัดตาลเรียงวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 28 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดขามชุมวิทยาสรรพ์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 27 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดธาตุกุดกว้าง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 26 เข้าร่วม 4
5 วัดศรีภูเรือ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 26 เข้าร่วม 4
6 วัดศิริบุญธรรมวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 26 เข้าร่วม 4
7 วัดเเจ้งสว่างนอก สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 26 เข้าร่วม 4
8 วัดศรีภูกระดึง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 24 เข้าร่วม 8
9 วัดหนองเเวงวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 24 เข้าร่วม 8
10 จันทวิทยาคม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 22 เข้าร่วม 10
11 วัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 22 เข้าร่วม 10
12 วัดสันติวนาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 22 เข้าร่วม 10
13 วิเวกธรรมประสิทธิวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 22 เข้าร่วม 10
14 ประภัสสรวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 20 เข้าร่วม 14
15 วัดจันทรประสิทธิ์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 20 เข้าร่วม 14
16 ศรีจันทร์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 20 เข้าร่วม 14
17 ศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 20 เข้าร่วม 14
18 มิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 18 เข้าร่วม 18
19 วัดศรีวิชัยวนาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 18 เข้าร่วม 18
20 ตราชูพิทยาคม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 16 เข้าร่วม 20
21 วัดประชาพัฒนาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 14 เข้าร่วม 21
22 สุวรรณารามวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 12 เข้าร่วม 22
23 ปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 6 เข้าร่วม 23
24 ดอนธาตุนรงค์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -
25 ธรรมนิเทศก์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -
26 พระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ชัยสมสะอาด สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -
27 วัดท่ากระบือวิทยาสรรค์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -
28 วัดท่าน้ำพอง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -
29 วัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -
30 วัดวังสะพุงพัฒนาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -
31 วัดศรีบุญเรืองวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -
32 โกวิทวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารคุณวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 31 เข้าร่วม ชนะเลิศ
2 วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประภัสสรวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 28 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระปริยัติธรรม เเผนกสามัญวัดโพธิ์กลาง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 26 เข้าร่วม 4
5 พระปริยัติสามัญวัดโพนชัย สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 26 เข้าร่วม 4
6 ศรีจันทร์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 26 เข้าร่วม 4
7 วัดหนองเเวงวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 24 เข้าร่วม 7
8 วิเวกธรรมประสิทธิวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 24 เข้าร่วม 7
9 วัดศรีวิชัยวนาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 22 เข้าร่วม 9
10 จันทวิทยาคม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 20 เข้าร่วม 10
11 วัดจันทรประสิทธิ์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 20 เข้าร่วม 10
12 วัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 18 เข้าร่วม 12
13 วัดวังสะพุงพัฒนาราม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 18 เข้าร่วม 12
14 วัดศรีสระแก้ววิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 18 เข้าร่วม 12
15 วัดเเจ้งสว่างนอก สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 18 เข้าร่วม 12
16 พิศาลรัญญาวาส สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 14 เข้าร่วม 16
17 ธรรมนิเทศก์วิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -
18 ปริยัติธรรมปุญยสารโสภิตวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -
19 วัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน